Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014

Επιστολή προς τη Γενική Συνέλευση των μελισσοκομικών συλλόγων μας.

Αναρτώ την επιστολή με τις προτάσεις που πρόκειται να παραδώσω αύριο 14/12/2014 στη Γενική Συνέλευση του μελισσοκομικού μου συλλόγου. Σε περίπτωση που συμφωνείτε, μπορείτε να την στείλετε (ολόκληρη ή τμήμα της) και στους δικούς σας συλλόγους, παρακινώντας τους σε ουσιαστική δράση επί των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Έλληνας μελισσοκόμος.


 Προς τη Γενική Συνέλευση του Μελισσοκομικού Συλλόγου Ανατολικής Αττικής «Ο Κηφήνας».
Με την παρούσα επιστολή ενημερώνω την ΓΣ για τα προβλήματα που αντιμετωπίζω ως μελισσοκόμος και ως μέλος του συλλόγου μας, και  τις αντίστοιχες προτάσεις μου πάνω σε αυτά.  


Θέμα 1ον: Νοθεία και Ελληνοποιήσεις εισαγομένων μελιών και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

   Η ονομασία «Ελληνικό Μέλι» σε μέλια του εξωτερικού, συνιστά παραπλάνηση του καταναλωτή και αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι των Ελλήνων επαγγελματιών μελισσοκόμων, για ευνόητους λόγους. 
   Προτείνω στον σύλλογό μας την διενέργεια ελέγχων (έστω και δειγματοληπτικών) σε μέλια της αγοράς – δηλαδή να σταλούν μέλια στο ΑΠΘ για έλεγχο μη ελληνικών γυρεοκόκκων ή να αποδειχθεί πιθανή διήθηση του μελιού που έχει υποστεί προκειμένου να αφαιρεθούν οι γυρεόκοκκοι που το ενοχοποιούν.
   Προτείνω στον το σύλλογό μας, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρανομίες, να προβεί στις ανάλογες καταγγελίες αλλά και αγωγές αποζημιώσεων προς τους Έλληνες μελισσοκόμους.
Ανάλογος έλεγχος να διενεργείται και στα υπόλοιπα προϊόντα κυψέλης.
   Επίσης προτείνω ο σύλλογός μας να προτείνει εγγράφως και σε άλλους συλλόγους να πράξουν το ίδιο, καθώς και να τεθεί το θέμα από τον αντιπρόσωπο του συλλόγου μας σε ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση της ΟΜΣΕ, προκειμένου να αποφασιστεί από τα μέλη της ΟΜΣΕ (δηλαδή οι αντιπρόσωποι όλων των συλλόγων που την απαρτίζουν) τι και πώς θα πράξει το Διοικητικό της Συμβούλιο.


Θέμα 2ον: Αθέμιτος ανταγωνισμός εναντίον των παραγωγών μελισσοκόμων.

   Αθέμιτος ανταγωνισμός δεν γίνεται μόνον στην προηγουμένη περίπτωση όπου τα εισαγόμενα προϊόντα πωλούνται ως ελληνικά, αλλά κι αν ακόμα είναι ελληνικά και ανόθευτα, η πολύ χαμηλή λιανική τιμή πώλησης μπορεί να συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό. Κάθε χρόνο, μέσα στην εποχή των Χριστουγέννων, που είναι και η κατεξοχήν εμπορική περίοδος για το μέλι,  η αγορά κατακλύζεται από μέλια ευτελούς τιμής (3-4€ το κιλό). Θα πρέπει να διερευνηθεί η ποιότητά τους και σε περίπτωση που πρόκειται για προσφορές, αν αυτές είναι νόμιμες, δηλαδή αν έχουν την απαιτούμενη άδεια του πρωτοδικείου.
   Στην περίπτωση που διαπιστωθεί παρανομία, ο σύλλογός μας να προβεί στις ανάλογες καταγγελίες και αγωγές αποζημιώσεων.
   Επίσης προτείνω να θέσει το θέμα ο αντιπρόσωπος του συλλόγου μας σε ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση της ΟΜΣΕ, προκειμένου να αποφασιστεί από τα μέλη της ΟΜΣΕ (δηλαδή τους αντιπρόσωποι όλων των συλλόγων που την απαρτίζουν) τι και πώς θα πράξει το Διοικητικό της Συμβούλιο.


Θέμα 3ον: Έλεγχος στις μελισσοτροφές του εμπορίου, προκειμένου να διαπιστωθεί η καθαρότητά τους από ασθένειες.

   Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα καταλληλότητας μελισσοτροφών, ώστε ο κάθε κατασκευαστής να υποχρεούται να συμμορφώνεται προς αυτά.  Αντιθέτως κατασκευάζει ότι θέλει, με όποια υλικά θέλει και το διαφημίζει όπως θέλει. Αλλά αυτό, αν και έπρεπε να είναι αυτονόητο,  ίσως να φαντάζει ουτοπικό αυτή την στιγμή, γι αυτό το αφήνω σε δεύτερη μοίρα… Σε πρώτη μοίρα έρχεται ο έλεγχος για σπόρια σηψιγονίας, πρωτόζωα Nosema κλπ, που μπορεί να υπάρχουν στα μέλια που χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές μελισσοτροφών στα ζαχαροζύμαρά τους. Μην απορούμε πώς έφθασε η Nosema Ceranae στην Ελλάδα!

   Θα πρέπει με κάποιο τρόπο ο μελισσοκόμος αγοράζοντας τροφές του εμπορίου να είναι κατοχυρωμένος, γνωρίζοντας ότι δεν βάζει στο κεφάλι της μελισσόσφαιρας ένα ζυμάρι με ασθένειες.
Προτείνω  λοιπόν ο σύλλογός μας: 
1ον- να ενημερώσει κατ αρχήν τους κατασκευαστές μελισσοτροφών ότι στο εξής θα διενεργούνται ελέγχοι, (ώστε να μην θεωρηθεί ότι πρόκειται για εχθρική ενέργεια εναντίον κάποιου συγκεκριμένου κατασκευαστή),
2ον.-    να διενεργήσει ελέγχους (να στείλει δηλαδή δείγματα μελισσοτροφών στα πανεπιστήμια), και
3ον.- σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιες τροφές φέρουν ασθένειες, να προβεί σε ενημέρωση των μελών του, και στις ανάλογες καταγγελίες.
   Επίσης προτείνω να θέσει το θέμα ο αντιπρόσωπος του συλλόγου μας σε ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση της ΟΜΣΕ, προκειμένου να αποφασιστεί από τα μέλη της ΟΜΣΕ, τι και πώς θα πράξει το Διοικητικό της Συμβούλιο.


Θέμα 4ον: Δηλητηριάσεις μελισσών. Ψεκασμοί.

   Το πρόβλημα πρέπει πρωτίστως να αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση, και ταυτόχρονα με ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, κάτι που θα πιέσει τον εκάστοτε αρμόδιο υπουργό να ενδιαφερθεί. Διότι αν ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη και άρα «ωριμάσει» η ιδέα της προστασίας των μελισσών και λοιπών επικονιαστικών εντόμων,  τότε θα είναι ευκολότερη η θέσπιση νόμων.

   Η μέχρι σήμερα  νομοθεσία δεν θα έλεγα ότι δεν μας υποστηρίζει, απεναντίας μάλιστα είναι με το μέρος μας, όμως αφενός δεν επαρκεί, και αφετέρου στην πράξη δεν τηρείται η υπάρχουσα.  Συγκεκριμένα, το μεγάλο πρόβλημα είναι ο ψεκασμός κατά την διάρκεια της ανθοφορίας ή μελιτωματοφορίας  τις ώρες που πετούν τα έντομα. Στο παρελθόν έχουν εκδοθεί κατά τόπους (όχι σε όλη την Ελλάδα)  νομαρχιακές αποφάσεις περιορισμένης διάρκειας, που υποχρεώνουν τους αγρότες να  ψεκάζουν πριν την ανατολή ή μετά τη δύση του ηλίου. Σήμερα τέτοιοι περιορισμοί δεν υπάρχουν, διότι έχει λήξει η χρονική τους διάρκεια. Όποιος θέλει μπορεί να ψεκάσει ότι ώρα θέλει, όπου θέλει.

   Όσον αφορά στη νομοθεσία, προτείνω να ζητήσουμε ως σύλλογος από την  ΟΜΣΕ, να ζητηθεί από τα Ελληνικά πανεπιστήμια να γνωμοδοτήσουν για το πρόβλημα, και χρησιμοποιώντας τις γνωμοδοτήσεις τους, να υποβάλουμε αίτημα στο ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΧΩΔΕ είτε για έκδοση υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) είτε για ψήφιση νόμου από την Βουλή των Ελλήνων, που να απαγορεύει ρητά τον ψεκασμό τις ώρες που πετούν τα επικονιαστικά έντομα, να επιβάλει το κόψιμο των ταξιανθιών από τους φοίνικες πριν τον ψεκασμό, την υποχρέωση των αγροτών και ιδιωτών για ενημέρωση των μελισσοκομικών συλλόγων όταν πρόκειται να εφαρμόσουν δηλητήρια, και όποια άλλη προφύλαξη υποδείξει η γνωμάτευση των πανεπιστημίων ως αναγκαία.

   Επιπλέον να υπάρξει με κάποιον τρόπο αστυνόμευση για την τήρηση του νόμου, ο οποίος να καθιστά τον κάθε είδους παράνομο ψεκασμό ως ποινικό αδίκημα, με διαδικασία αυτοφώρου και δικαίωμα απαίτησης αποζημίωσης των ζημιωμένων μελισσοκόμων από τον αγρότη ή τον ιδιώτη που διενέργησε τον παράνομο ψεκασμό.

   Ταυτόχρονα προτείνω ο σύλλογός μας να επικοινωνήσει με όσους μελισσοκομικούς συλλόγους μπορεί, για να προλειάνει το έδαφος, έτσι ώστε όταν τεθεί το θέμα  στην ΟΜΣΕ, (δηλαδή την έκδοση υπουργικής απόφασης ή την έκδοση ΚΥΑ ή  θέσπιση νόμου από την Βουλή) η πρότασή μας να υπερψηφιστεί από την Γενική Συνέλευση της ΟΜΣΕ, ώστε το ΔΣ της ΟΜΣΕ να ενεργήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

   Όσον αφορά τώρα στην ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης, είναι λογικό ότι η αφίσα από μόνη της, όσο καλή κι αν ήταν,  δεν είναι δυνατόν να την ευαισθητοποιήσει αρκετά. Χρειάζονται ταυτόχρονα και άλλες ενέργειες και μάλιστα συντονισμένες. Ως παράδειγμα αναφέρω:  
-Την δημιουργία βιντεοταινίας (κάτι σαν διαφημιστικό) που θα μπορούσε από εμάς τους μελισσοκόμους να κοινοποιηθεί παντού στο διαδίκτυο ή ακόμα και να προβληθεί από την τηλεόραση.
- Την δημιουργία σοβαρής ιστοσελίδας με αυτό το αντικείμενο, και
- Την καθιέρωση ετήσιας εκδήλωσης ενάντια στους θανατηφόρους ψεκασμούς των μελισσών και όλων των επικονιαστικών εντόμων γενικότερα,  από τους μελισσοκομικούς συλλόγους σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος  ταυτόχρονα, και κάλυψη από τα ΜΜΕ.

Φυσικά κάτι τέτοιο δεν θα μπορέσει να γίνει συντονισμένα, αν η πρόταση δεν τεθεί και δεν υπερψηφιστεί από την ΓΣ της ΟΜΣΕ.  


Θέμα 5ον: Κλοπές κυψελών.

   Παρόλο που η χρήση των GPS και των κρυφών καμερών έχει κάπως περιορίσει τελευταία το φαινόμενο της κλοπής, και αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις στο Αρχείο Κλεμμένων Κυψελών, ο κίνδυνος είναι ακόμα πολύ μεγάλος. Ο νυκτερινός έλεγχος στα μελισσοκομικά αυτοκίνητα ή ο έλεγχος στα μελισσοκομεία είναι δύσκολη υπόθεση, όχι όμως ακατόρθωτη.

Προτείνω λοιπόν:
1ον- να διενεργούνται από τους συλλόγους, υποχρεωτικά σποραδικοί έλεγχοι, άλλοτε νυκτερινοί και άλλοτε στα μελισσοκομεία, πάντοτε παρουσία αστυνομικού ή τροχονόμου. Φωτογραφίες από τους ελέγχους (είτε εντοπίσαμε κλοπή είτε όχι) να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο και στα μελισσοκομικά περιοδικά, ώστε να γίνει σαφές από τον μελισσοκομικό κόσμο ότι πλέον οι πιθανότητες να συλληφθεί κάποιος κλέφτης και μάλιστα επ’ αυτοφώρω, έχουν πολλαπλασιαστεί.  

2ον – την εισήγηση μέσω της  ΟΜΣΕ στο ΥΠΑΑΤ, για υποχρεωτική ηλεκτρονική σήμανση (ταυτότητα) κυψέλης (έστω να είναι υποχρεωτικό να υπάρχει σήμανση στο 10-20% των κυψελών του μελισσοκομείου), και την δημιουργία τράπεζας κωδικών στο διαδίκτυο για εύκολη αναζήτηση σε περίπτωση ελέγχου.

  Πρόκειται για το γνωστό τσιπ που μπαίνει και στους σκύλους, μόνον που στην προκειμένη περίπτωση η τιμή του είναι αστεία. Υπάρχει η δυνατότητα (με το ανάλογο σκάνερ) να διαβαστεί ο κωδικός του τσιπ ακόμα και από απόσταση 15 μέτρων. Δηλαδή σε κάποιον έλεγχο που μπορεί να διενεργηθεί σε φορτωμένο αυτοκίνητο, μπορούμε να διαβάσουμε τις κυψέλες από μακριά, δίχως να χρειαστεί να ξεφορτωθούν οι μπροστινές για να φανούν εκείνες που κρύβονται.

   Ακόμα και αν ο κλέφτης έχει στοκάρει το παλαιό πυροσφράγισμα, έχει βάψει την κυψέλη και την έχει πυροσφραγίσει με τον δικό του κωδικό, το τσιπ είναι μέσα στο ξύλο, είτε του σώματος είτε κάποιου πλαισίου. 

   Θεωρώ σωστό πρώτα να εφαρμόσουμε το εν λόγω σύστημα δοκιμαστικά στον σύλλογό μας, και αφού μείνουμε ικανοποιημένοι, τότε προχωράμε στην σχετική εισήγηση προς την ΟΜΣΕ και το ΥΠΑΑΤΘέμα 6ον: Το καταστατικό και η εφαρμογή του.

   Προτείνω να συγκληθεί ΓΣ του συλλόγου, με αντικείμενο την μελέτη και εξήγηση του καταστατικού μας, αλλά και του καταστατικού λειτουργίας της ΟΜΣΕ. Η από κοινού μελέτη του καταστατικού θα βοηθήσει τα μέλη του συλλόγου να κατανοήσουν τον ρόλο τους, τον τρόπο λειτουργίας του συλλόγου, το ρόλο της ΓΣ, του ΔΣ, της ΕΕ, των αντιπροσώπων,  και κατόπιν τον ρόλο της ΟΜΣΕ.  Δηλαδή τι ακριβώς απαιτούμε να κερδίσουμε από μία «πρωτοβάθμια οργάνωση – σωματείο επαγγελματιών», και τι ακριβώς απαιτούμε να κερδίσουμε από την ομοσπονδία μας (ΟΜΣΕ), σε τι μας χρησιμεύουν,  και με ποιους τρόπους μπορούμε να το επιτύχουμε.
Επίσης προτείνω στην ίδια ΓΣ να σχηματισθεί το σύνολο των ειδικών κανονισμών που προβλέπονται από το καταστατικό, τους οποίους ακόμα δεν έχουμε θεσπίσει.


Θέμα 7ον: Κοινοποίηση καταλόγου των μελών με στοιχεία επικοινωνίας.

   Βάση του καταστατικού μας μπορεί να συγκληθεί ΓΣ και όταν τη ζητήσει το 1/3 των (ενεργών; ) μελών του συλλόγου. Αυτή όμως η δυνατότητα καταργείται ουσιαστικά στην πράξη, όταν τα μέλη του δεν έχουν τρόπο επικοινωνίας μεταξύ τους.

Περιμένω επίσης να ενημερωθώ για τυχόντα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα άλλα μέλη, καθώς και προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων.

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος
Μαρκόπουλο Μεσογείων, 14/12/2014