Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015

Αίτημα των Ελλήνων μελισσοκόμων στην πολιτεία διά μέσου της ΟΜΣΕ, για απαγόρευση ψεκασμών με μελισσοτοξικά σκευάσματα τις ώρες που πετούν οι μέλισσες.Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει νόμος ή ΚΥΑ που να αναφέρει ρητώς «απαγορεύεται ο ψεκασμός με μελισσοτοξικά σκευάσματα τις ώρες που πετούν οι μέλισσες». Η νομοθεσία ως προς στην προστασία των μελισσών  είναι ασαφής και συγκεχυμένη.  Θα προτείνω λοιπόν στην Γενική Συνέλευση του συλλόγου μου να ζητήσουμε από το ΥΠΑΤ  και το ΥΠΕΧΩΔΕ να εκδώσουν κοινή  απόφαση (ΚΥΑ) που να αναφέρει σαφώς ότι:
"Ο ψεκασμός με μελισσοτοξικά σκευάσματα  επιτρέπεται μόνον όταν είναι αναγκαίος, και μόνον τις ώρες που δεν πετούν οι μέλισσες, δηλαδή στο χρονικό διάστημα μεταξύ μιάς ώρας μετά τη δύση του ηλίου, μέχρι και μίας ώρας πριν την ανατολή."

Το αίτημα προς την πολιτεία θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη πρόταση,  σωστά διατυπωμένο και να στηρίζεται με γνωματεύσεις και αποδείξεις. Συγκεκριμένα η ΟΜΣΕ θα πρέπει να αναπτύξει στο ΥΠΑΤ  και ΥΠΕΧΩΔΕ πέντε συγκεκριμένες θέσεις μας:

Θέση 1η.

Υπάρχει πράγματι σοβαρό πρόβλημα.   
Κάθε χρόνο πεθαίνουν πολλά μελίσσια από τους ψεκασμούς με μελισσοτοξικά σκευάσματα, ενώ είναι τεράστιος και ανυπολόγιστος ο αριθμός  εκείνων των μελισσιών, που ναι μεν δεν πεθαίνουν, αλλά ο πληθυσμός τους αποδεκατίζεται και καθίστανται έτσι μη παραγωγικά και επιζήμια για τον μελισσοκόμο. Ακόμα υπάρχει μεγάλη απώλεια στην μελισσοκομική παραγωγή, επειδή οι μελισσοκόμοι είτε αποφεύγουν κάποιες νομές από το φόβο των ψεκασμών, είτε γιατί απομακρύνονται με την πρώτη υποψία, πολλές φορές δίχως να υπάρχει λόγος, αφού δεν υπάρχει πλέον καμία εμπιστοσύνη ως προς τις ενέργειες των αγροτών.

Θέση 2η. 

Το αίτημά/πρόταση που κάνουμε  προς  το ΥΠΑΤ  και ΥΠΕΧΩΔΕ, δηλαδή  η έκδοση ΚΥΑ,  είναι ικανή να μας λύσει το πρόβλημα, είτε εντελώς, είτε στην μεγαλύτερή του έκταση.

Εδώ θα χρειαστούμε γνωματεύσεις εντομολόγων επιστημόνων, που να βεβαιώνουν ότι οι ψεκασμοί με μελισσοτοξικά σκευάσματα, αν γίνουν τις ώρες που οι μέλισσες δεν πετούν, είτε θα αφήσουν ανεπηρέαστες τις μέλισσες, είτε η θνησιμότητα θα είναι ελάχιστη. 
Προτείνω η ΟΜΣΕ να ζητήσει τέτοια γνωμάτευση από το τμήμα μελισσοκομίας του ΑΠΘ.

Θέση 3η.

Η έκδοση ΚΥΑ που αιτούμαστε δε θα δημιουργήσει  πρόβλημα στους αγρότες, διότι δε θέτει σε κανέναν απολύτως κίνδυνο την αγροτική παραγωγή.   

Εδώ θα χρειαστούμε γνωματεύσεις γεωπόνων, τις οποίες μπορεί να ζητήσει η ΟΜΣΕ  από κάποιο πανεπιστήμιο ή γεωπονική σχολή.  (Ίσως μάλιστα οι ψεκασμοί μετά τη δύση του ηλίου να έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στα έντομα στόχους που είναι νυκτόβια. Ίσως όμως και να υπάρξει περίπτωση που ο ψεκασμός σε κάποιες καλλιέργειες να πρέπει να γίνεται ώρες της ημέρας – δε γνωρίζω – και άρα αυτές οι καλλιέργειες θα πρέπει να εξαιρεθούν.)

Θέση 4η.  

Η έκδοση ΚΥΑ που αιτούμεθα, είναι λογική, ηθική και δίκαιη, διότι είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα του κράτους και τους νομικούς κώδικες, και δεν αναιρεί ούτε έρχεται σε καμία αντίθεση με την υπάρχουσα νομοθεσία.

Αυτή την παράγραφο του υπομνήματος θα πρέπει να επιμεληθεί κάποιος νομικός, γνώστης των θεμάτων.  Θα πρέπει να αναφέρει τα άρθρα του Συντάγματος πχ:  περί ιδιοκτησίας (όταν κάποιος σκοτώσει τα μελίσσια σου, σου στερεί την περιουσία σου), τους δικαιώματος της εργασίας (σου στερεί την εργασία) κλπ. Σύμφωνα με τους νομικούς κώδικες: συντελείται ζωοκτονία, απώλεια εισοδήματος κλπ.

Με λίγα λόγια αυτή η παράγραφος λέει στους υπουργούς ότι δε ζητάμε χάρες και ρουσφέτια, αλλά τους ζητάμε να εκτελέσουν το καθήκον τους. Τους ζητάμε να λειτουργήσουν το κράτος τους σωστά, να απονείμουν τα δίκαια και λογικά, και να εκπληρώσουν τον όρκο ή την υπόσχεση που έδωσαν όταν ανέλαβαν το υπουργείο τους.

Η εγκύκλιος με θέμα "Βέλτιστες Εργασιακές Πρακτικές Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων" που εξέδωσε το ΥΠΑΤ την 13 52014, στο άρθρο 7.2 κάνει σύσταση οι ψεκασμοί να γίνονται τις ώρες που οι μέλισσες δεν πετούν. Δυστυχώς η εγκύκλιος δεν αποτελεί νόμο, και δε μπορεί ένας μελισσοκόμος να στηριχθεί σε μία σύσταση μίας εγκυκλίου για να στηρίξει κατηγορία εναντίον αγρότη, είτε να καλέσει την αστυνομική αρχή για σταματήσει έναν ψεκασμό την ώρα που οι μέλισσες πετούν.  
Όμως η συγκεκριμένη εγκύκλιος ισχυροποιεί τη θέση μας για το αίτημά μας, δηλαδή για κάτι το οποίο το υπουργείο είναι ήδη σύμφωνο, ζητάμε αυτό να δημοσιευτεί σε φΕΚ υπό μορφή ΚΥΑ. 

Η εγκύκλιος "Βέλτιστες Εργασιακές Πρακτικές Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων"  άρθρο 7.2


Θέση 5η.

Από την έκδοση ΚΥΑ που αιτούμεθα, δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απεναντίας θα τον ενισχύσει, από τη μία με τα πρόστιμα που τυχόν θα εισπραχθούν, και από την άλλη με την αύξηση της μελισσοκομικής παραγωγής και του κύκλου εργασιών που αυτή συνεπάγεται.

Με λίγα λόγια δε ζητάμε να μας δώσουν λεφτά. Δε ζητάμε από το κράτος να πάρει χρήματα από τους άλλους πολίτες για να τα δώσει σε εμάς, αλλά ζητάμε κάτι ανέξοδο, που όμως θα επιφέρει την τάξη μεταξύ των πολιτών, θα ωφελήσει το οικοσύστημα και θα ενισχύσει την παραγωγή μας.

Εδώ μπορεί να  ρωτήσει κάποιος; "Γιατί η ΟΜΣΕ να μην προβάλλει απλά και μόνον το αίτημά μας, και το υπουργείο να είναι αυτό που θα ζητήσει τις γνωματεύσεις, και θα ελέγξει αν η ΚΥΑ συμφωνεί με το σύνταγμα και τους νομικούς κώδικες; " 

Διότι πολύ φοβάμαι ότι αν δε το κάνουμε εμείς, το υπουργείο δεν θα ενδιαφερθεί, και η υπόθεση θα παραμείνει υπό εξέταση εις τους αιώνας, ως συνήθως γίνεται.  Αν τα πάμε έτοιμα, και έτσι δείξουμε σοβαροί και συγκροτημένοι, τότε έχουμε περισσότερες πιθανότητες.

Πριν την κατάθεση του αιτήματός μας στην πολιτεία, προτείνω να έχει προηγηθεί  κίνηση ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης. Δηλαδή να δημιουργηθεί από την ΟΜΣΕ ειδική ιστοσελίδα με αποκλειστικό θέμα τη χρησιμότητα της μέλισσας στο οικοσύστημα και την προστασία της από τα φυτοφάρμακα, την οποία εμείς οι μελισσοκόμοι να διασπείρουμε συνεχώς στο διαδίκτυο. 


Επίσης να καθιερωθεί μία ειδική μέρα ετησίως, για την προστασία της μέλισσας, με ανάλογες εκδηλώσεις στις οποίες να καλέσουμε και τα ΜΜΕ.

Ζητώ από τα μέλη της  ΓΣ του συλλόγου μας, να υπερψηφίσουν την πρότασή μου, ώστε αυτή να τεθεί προς ψηφοφορία και στη ΓΣ της ΟΜΣΕ. Αν συμφωνείτε κι εσείς, θέστε στον δικό σας σύλλογο αυτή την πρόταση.
Περιμένω να ακούσω και τις απόψεις σας.

Update

Δείτε το βίντεο καλά, και ακούστε τι λέει ο συνάδελφος.
Η ώρα έιναι 11:45
Ο ψεκασμός διήρκεσε 15 λεπτά.
Θα μπορούσε να είχε γίνει αργά το απόγευμα.
Το βίντεο είναι του συναδέλφου Nikos Gkanatsios
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015

Η ΟΜΣΕ, οι μελισσοκομικοί σύλλογοι και οι μελισσοκόμοι.

Πολλά λέγονται και γράφονται στο διαδίκτυο για το συγκεκριμένο θέμα, και όλοι έχουν δίκιο, αλλά τελικά μηδέν εις το πηλίκο.  (όποιος βαριέται να διαβάσει ας πάει κατευθείαν στο τέλος, στο κείμενο με τα μπλε γράμματα) 

Στο παρελθόν το συγκεκριμένο θέμα φαινόταν να μη με αγγίζει, κατά το γνωμικό "κοιτάζω τη δουλεία μου και τα άλλα δε με ενδιαφέρουν", αλλά πρόσφατα κατάλαβα ότι αυτό ήταν λάθος. Αυτό θα γίνει κατανοητό στο κείμενο που θα ακολουθήσει. 


Μέσα σε μία σύνθετη κοινωνία όπως είναι η ανθρώπινη, υπάρχουν άνθρωποι και ομάδες διαφορετικών αντιλήψεων και ιδιοσυγκρασιών, και βεβαίως υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Ο ρόλος της πολιτείας είναι να θεσπίζει και να επιβάλει νόμους ώστε η κοινωνία μέσω της δικαιοσύνης να βρίσκεται σε πλήρη τάξη.  Η πολιτεία λοιπόν ορίζει ή αναγνωρίζει κάποια δικαιώματα  στους πολίτες. Όμως τα δικαιώματα του ενός δημιουργούν υποχρεώσεις στους άλλους, πχ αν εγώ σου αφαιρέσω  κάποιο μέρος της περιουσίας σου τότε σου καταπατώ το δικαίωμα της ιδιοκτησίας κλπ …

Επειδή η νομοθετική εξουσία κάθε δημοκρατικής πολιτείας αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να είναι πάνσοφη, γι αυτό πριν αλλά και μετά τη θέσπιση κάποιου νόμου λαμβάνει υπόψιν της τις γνώμες, εισηγήσεις  και ενστάσεις εκείνων των πολιτών, τα θεμιτά συμφέροντα των οποίων επηρεάζονται  από τον συγκεκριμένο νόμο.

Όμως είναι πρακτικά αδύνατον η πολιτεία να συζητά με τον κάθε πολίτη ξεχωριστά , γι αυτό θεσπίστηκε ο θεσμός των νομικών προσώπων δηλαδή των συλλόγων, σωματείων, ενώσεων κλπ. Μέσα σε αυτούς τους οργανισμούς οι πολίτες διαβουλεύονται και αποφασίζουν δημοκρατικά για τα θεμιτά συμφέροντά τους και ποιά θα είναι η ένσταση  ή η εισήγηση που θα καταθέσουν στην πολιτεία προς αυτήν την κατεύθυνση.  

Αυτός είναι ο κύριος λόγος ύπαρξης και λειτουργίας αυτών των νομικών προσώπων, στην προκειμένη περίπτωση των μελισσοκομικών συλλόγων και της ομοσπονδίας τους (ΟΜΣΕ). Να προστατεύονται δηλαδή τα συμφέροντα / δικαιώματα των μελισσοκόμων.  

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η συμμετοχή των μελισσοκόμων σε συλλόγους είναι απαραίτητη, διαφορετικά, αν δηλαδή δεν συμμετέχουμε στα κοινά του κλάδου μας, τότε αφήνουμε άλλους να αποφασίζουν για εμάς.  Προσέξτε το άρθρο 2 του καταστατικού των μελισσοκομικών συλλόγων:

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

α) η ηθική και οικονομική εξύψωση των μελών του Συλλόγου,

β) η δια παντός νομίμου μέσου προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων τους,

γ) η ανάπτυξη πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ αυτών,

δ) η μελέτη, προστασία, υποστήριξη, αναγνώριση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών στην κοινωνία και πολιτεία,

ε) η προαγωγή και ανάπτυξη της μελισσοκομίας, δια μέσου των υπό της πολιτείας θεσπιζόμενων νόμων, διαδικασιών και λειτουργιών,

στ) η επισήμανση πηγών και στόχων και η καλλιέργεια και προβολή αυτών, ώστε να επιφέρουν οικονομικά οφέλη και ανάπτυξη της μελισσοκομίας.

Στο άρθρο 3 αναφέρονται οι τρόποι με τους οποίους επιδιώκεται η επίτευξη των στόχων, μεταξύ των οποίων δεσπόζει ο τρόπος: "με υπομνήματα και αναφορές προς τους Κρατικούς φορείς".

Είναι λογικό ότι ο κάθε κρατικός φορέας δεν "έχει δει στον ύπνο του" τα προβλήματά μας και ότι θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να κουνηθούμε πρώτοι – να δράσουμε, και κατόπιν θα ενεργήσει ο κρατικός φορέας ως οφείλει να πράξει. Αν εμείς δεν ενεργούμε ζητώντας λύσεις καταβάλλοντας υπομνήματα και αναφορές, τότε μη περιμένουμε καλύτερες μέρες.  Δε τις αξίζουμε, και είναι νόμος της φύσης ο καθένας να έχει ότι του αξίζει.

Τώρα έρχομαι στο κυρίως θέμα: 

Ποια η σχέση της ΟΜΣΕ με τους συλλόγους και τους μελισσοκόμους;  

Μέσα στους συλλόγους (υποτίθεται ότι) το κάθε μέλος ενημερώνει την Γενική Συνέλευση  για τα προβλήματά του – που είναι βέβαιο ότι προβληματίζουν σε κάποιο βαθμό και τα υπόλοιπα μέλη – και προτείνει (ή και όχι) κάποιες λύσεις. Ακολουθεί διαβούλευση μεταξύ των μελών της ΓΣ, ίσως προταθούν και άλλες λύσεις, και τελικά ακολουθεί ψηφοφορία που καταδεικνύει τον τρόπο που θα ενεργήσει ο σύλλογος.

Κατόπιν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του συλλόγου μεταφέρουν (αν υπάρχει λόγος) το θέμα στην ΟΜΣΕ. Δηλαδή η γενική Συνέλευση της ΟΜΣΕ (που απαρτίζεται από αντιπροσώπους όλων των μελισσοκομικών συλλόγων) θα συνεδριάσει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και θα παρθεί με ψηφοφορία η απόφαση βάση της οποίας θα ενεργήσει.

Εδώ γίνεται κατανοητή η ανάγκη να έχουν εκ των προτέρων ενημερωθεί οι σύλλογοι για τα προβλήματα  που θα συζητηθούν στην ΓΣ της ομοσπονδίας, ώστε να έχουν επεξεργαστεί το θέμα στις Γενικές τους Συνελεύσεις και να έχουν αποφασίσει.  Έτσι, οι αντιπρόσωποι των συλλόγων που θα πάρουν μέρος στη ΓΣ της ΟΜΣΕ, θα μεταφέρουν  τη βούληση των Γενικών Συνελεύσεων του συλλόγου τους, και θα ενεργήσουν βάση αυτής, και όχι του κεφαλιού τους!  

Ακόμα και αν η προσωπική βούληση των αντιπροσώπων διαφωνεί με την βούληση της Γενικής τους Συνέλευσης, οι αντιπρόσωποι θα πρέπει στην ΓΣ της ΟΜΣΕ να υποστηρίξουν την θέση του συλλόγου τους και όχι τη δική τους. Διαφορετικά για τίνος είδους  αντιπροσώπευση μιλάμε;

Σε λίγες ημέρες θα πραγματοποιηθεί η ετήσια ΓΣ της ΟΜΣΕ. Ψάχνω στην ιστοσελίδα της και δεν βρίσκω πουθενά τα θέματα που θα συζητηθούν, παρά μόνον για τις εκλογές. Εμείς οι υπόλοιποι κοινοί θνητοί δεν θα πρέπει να γνωρίζουμε τι θα συζητηθεί εκεί μέσα;

Εδώ κρίνω σκόπιμο να διασαφηνίσω κάτι που θεωρώ σοβαρό λάθος:  Επειδή είναι πρακτικά αδύνατο να συνεδριάσει σε μία αίθουσα ολόκληρος ο μελισσοκομικός κόσμος της Ελλάδας, γι αυτό δημιουργούνται επιμέρους σύλλογοι (συλλογικά όντα) και τελικά οι αντιπρόσωποι αυτών συνέρχονται σε μία αίθουσα της ομοσπονδίας για περεταίρω συνεννόηση πρός συλλογική δράση.  Η αντίληψη ότι οι αντιπρόσωποι είναι ταυτόχρονα και πληρεξούσιοι, αφού δηλαδή τους εκλέξαμε άρα οι βουλήσεις τους ταυτίζονται με τη βούληση της ΓΣ, είναι λάθος! Είναι παράλογο!

Οι αντιπρόσωποι πρέπει να  μεταφέρουν στην ομοσπονδία τη βούληση του συλλόγου τους, όπως αυτή διαμορφώθηκε και εκφράστηκε από την Γενική Συνέλευση και κατεγράφη στα πρακτικά, και όχι την προσωπική τους βούληση.

Διαφορετικά θα φτάσουμε στο ίδιο σύστημα που κατηγορούμε στην πολιτεία, δηλαδή να ψηφίζουμε κάποιους που μετά θα κάνουν ότι θέλουν, διατυμπανίζοντας μάλιστα ότι για τις αυθαιρεσίες τους είχαν πάρει την λαϊκή εντολή!  Φτάσαμε καταυτόν τον τρόπο να μετατρέψουμε το πολίτευμα της Δημοκρατίας σε "Εκλεγομένη Ολιγαρχική Δικτατορία", και μάλιστα να μας φαίνεται και ... απολύτως λογικό.  Περαστικά μας!

Συνοψίζω όλα τα παραπάνω σε ένα παράδειγμα:Έστω ότι έχεις πρόβλημα ως μελισσοκόμος με τους ψεκασμούς που αποδεκατίζουν τα μελίσσια σου.1- Στη γενική συνέλευση του συλλόγου σου ζητάς βήμα και εκθέτεις το πρόβλημα.2- Η ΓΣ με γρήγορη ψηφοφορία (ανάταση του δεξιού χεριού) αποφασίζει αν θέλει να ασχοληθεί με το πρόβλημα/θέμα που έθεσες.3- Αφού θέλει, προτείνεις ότι εσύ νομίζεις ως λύση, πχ να ζητήσουμε από την πολιτεία να θεσπίσει νόμο που να απαγορεύει τον ψεκασμό τις ώρες που πετούν οι μέλισσες – δηλαδή οι ψεκασμοί να ενεργούνται αργά το απόγευμα.4- Τον λόγο παίρνουν και άλλα μέλη της ΓΣ (αν θέλουν) και συμπληρώνουν, διαφωνούν, αντιπροτείνουν κλπ… (διαβούλευση).5 -Αν το θέμα είναι περίπλοκο και χρειάζεται γνωματεύσεις από ιδικούς (νομικούς, εντομολόγους, γεωπόνους κλπ) τότε η ΓΣ διακόπτει τις εργασίες της εκείνη την ημέρα, και επανασυνεδριάζει όταν έρθουν στα χέρια του ΔΣ οι απαραίτητες γνωματεύσεις που έχουν ζητηθεί.6- Αφού η διαβούλευση τελειώσει, ο πρόεδρος της ΓΣ διενεργεί ψηφοφορία που θα καταδείξει την βούληση της ΓΣ στο συγκεκριμένο θέμα, και θα γραφεί στα πρακτικά.7- Οι αντιπρόσωποι του συλλόγου σου ενημερώνουν εγκαίρως το ΔΣ της ΟΜΣΕ, ότι δηλαδή στην ΓΣ της ΟΜΣΕ θα τεθεί από τον σύλλογό τους το συγκεκριμένο θέμα, και η ΟΜΣΕ ενημερώνει όλους τους άλλους συλλόγους πανελλαδικά ώστε να  συνεδριάσουν κι εκείνοι σε Γενικές Συνελεύσεις και να βγάλουν απόφαση.8- Ακολουθεί η ΓΣ της ΟΜΣΕ και η τελική ψηφοφορία που θα καταδείξει τη γραμμή που θα ακολουθήσει η ομοσπονδία πάνω στο θέμα (πχ στην περίπτωσή μας η απαίτηση για θέσπιση από την πολιτεία συγκεκριμένου νόμου).9 -Εν καιρώ, η ΟΜΣΕ ενημερώνει μέσω της ιστοσελίδας της όλο τον μελισσοκομικό κόσμο για την πρόοδο των εργασιών της.Το έκανες αυτό;  Όχι; 
Ε, γι αυτό τότε κάθε χρόνο θα σου ψωφάνε τα μελίσσια από δηλητήρια, θα βλέπεις στο σουπερμάρκετ διάφορα "Ελληνικά" μέλια να πωλούνται 3€ το κιλό, κάθε τόσο θα σου κλέβουν μερικά  μελίσσια, και θα φορολογείσαι από το πρώτο κιόλας ευρώ.

 
Και κάτι άλλο ακόμα: Μην μιλάτε υποτιμητικά για τους συλλόγους σας και την ΟΜΣΕ. Εμείς είμαστε η ΟΜΣΕ! Ο καθένας μας είναι ένα κύτταρό της. Απαξιώνοντας την ΟΜΣΕ απαξιώνουμε τους εαυτούς μας. Αν η ΟΜΣΕ δεν λειτουργεί όπως θα θέλαμε, είναι γιατί εμείς δεν ενδιαφερθήκαμε. Δικό μας το φταίξιμο.

Ας ενεργοποιήσουμε τους εαυτούς μας.
Ας χρησιμοποιήσουμε το "κλειδί" που μας δίνει η πολιτεία.
Ελάτε όλοι στους συλλόγους σας. Δυναμώστε τους.
Συζητήστε με τους συναδέλφους σας.
Εκφράστε επισήμως στις ΓΣ τα προβλήματά σας.
Μάθετε και ασκείστε τα δικαιώματά σας.