Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015

Η ΟΜΣΕ, οι μελισσοκομικοί σύλλογοι και οι μελισσοκόμοι.

Πολλά λέγονται και γράφονται στο διαδίκτυο για το συγκεκριμένο θέμα, και όλοι έχουν δίκιο, αλλά τελικά μηδέν εις το πηλίκο.  (όποιος βαριέται να διαβάσει ας πάει κατευθείαν στο τέλος, στο κείμενο με τα μπλε γράμματα) 

Στο παρελθόν το συγκεκριμένο θέμα φαινόταν να μη με αγγίζει, κατά το γνωμικό "κοιτάζω τη δουλεία μου και τα άλλα δε με ενδιαφέρουν", αλλά πρόσφατα κατάλαβα ότι αυτό ήταν λάθος. Αυτό θα γίνει κατανοητό στο κείμενο που θα ακολουθήσει. 


Μέσα σε μία σύνθετη κοινωνία όπως είναι η ανθρώπινη, υπάρχουν άνθρωποι και ομάδες διαφορετικών αντιλήψεων και ιδιοσυγκρασιών, και βεβαίως υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Ο ρόλος της πολιτείας είναι να θεσπίζει και να επιβάλει νόμους ώστε η κοινωνία μέσω της δικαιοσύνης να βρίσκεται σε πλήρη τάξη.  Η πολιτεία λοιπόν ορίζει ή αναγνωρίζει κάποια δικαιώματα  στους πολίτες. Όμως τα δικαιώματα του ενός δημιουργούν υποχρεώσεις στους άλλους, πχ αν εγώ σου αφαιρέσω  κάποιο μέρος της περιουσίας σου τότε σου καταπατώ το δικαίωμα της ιδιοκτησίας κλπ …

Επειδή η νομοθετική εξουσία κάθε δημοκρατικής πολιτείας αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να είναι πάνσοφη, γι αυτό πριν αλλά και μετά τη θέσπιση κάποιου νόμου λαμβάνει υπόψιν της τις γνώμες, εισηγήσεις  και ενστάσεις εκείνων των πολιτών, τα θεμιτά συμφέροντα των οποίων επηρεάζονται  από τον συγκεκριμένο νόμο.

Όμως είναι πρακτικά αδύνατον η πολιτεία να συζητά με τον κάθε πολίτη ξεχωριστά , γι αυτό θεσπίστηκε ο θεσμός των νομικών προσώπων δηλαδή των συλλόγων, σωματείων, ενώσεων κλπ. Μέσα σε αυτούς τους οργανισμούς οι πολίτες διαβουλεύονται και αποφασίζουν δημοκρατικά για τα θεμιτά συμφέροντά τους και ποιά θα είναι η ένσταση  ή η εισήγηση που θα καταθέσουν στην πολιτεία προς αυτήν την κατεύθυνση.  

Αυτός είναι ο κύριος λόγος ύπαρξης και λειτουργίας αυτών των νομικών προσώπων, στην προκειμένη περίπτωση των μελισσοκομικών συλλόγων και της ομοσπονδίας τους (ΟΜΣΕ). Να προστατεύονται δηλαδή τα συμφέροντα / δικαιώματα των μελισσοκόμων.  

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η συμμετοχή των μελισσοκόμων σε συλλόγους είναι απαραίτητη, διαφορετικά, αν δηλαδή δεν συμμετέχουμε στα κοινά του κλάδου μας, τότε αφήνουμε άλλους να αποφασίζουν για εμάς.  Προσέξτε το άρθρο 2 του καταστατικού των μελισσοκομικών συλλόγων:

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

α) η ηθική και οικονομική εξύψωση των μελών του Συλλόγου,

β) η δια παντός νομίμου μέσου προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων τους,

γ) η ανάπτυξη πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ αυτών,

δ) η μελέτη, προστασία, υποστήριξη, αναγνώριση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών στην κοινωνία και πολιτεία,

ε) η προαγωγή και ανάπτυξη της μελισσοκομίας, δια μέσου των υπό της πολιτείας θεσπιζόμενων νόμων, διαδικασιών και λειτουργιών,

στ) η επισήμανση πηγών και στόχων και η καλλιέργεια και προβολή αυτών, ώστε να επιφέρουν οικονομικά οφέλη και ανάπτυξη της μελισσοκομίας.

Στο άρθρο 3 αναφέρονται οι τρόποι με τους οποίους επιδιώκεται η επίτευξη των στόχων, μεταξύ των οποίων δεσπόζει ο τρόπος: "με υπομνήματα και αναφορές προς τους Κρατικούς φορείς".

Είναι λογικό ότι ο κάθε κρατικός φορέας δεν "έχει δει στον ύπνο του" τα προβλήματά μας και ότι θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να κουνηθούμε πρώτοι – να δράσουμε, και κατόπιν θα ενεργήσει ο κρατικός φορέας ως οφείλει να πράξει. Αν εμείς δεν ενεργούμε ζητώντας λύσεις καταβάλλοντας υπομνήματα και αναφορές, τότε μη περιμένουμε καλύτερες μέρες.  Δε τις αξίζουμε, και είναι νόμος της φύσης ο καθένας να έχει ότι του αξίζει.

Τώρα έρχομαι στο κυρίως θέμα: 

Ποια η σχέση της ΟΜΣΕ με τους συλλόγους και τους μελισσοκόμους;  

Μέσα στους συλλόγους (υποτίθεται ότι) το κάθε μέλος ενημερώνει την Γενική Συνέλευση  για τα προβλήματά του – που είναι βέβαιο ότι προβληματίζουν σε κάποιο βαθμό και τα υπόλοιπα μέλη – και προτείνει (ή και όχι) κάποιες λύσεις. Ακολουθεί διαβούλευση μεταξύ των μελών της ΓΣ, ίσως προταθούν και άλλες λύσεις, και τελικά ακολουθεί ψηφοφορία που καταδεικνύει τον τρόπο που θα ενεργήσει ο σύλλογος.

Κατόπιν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του συλλόγου μεταφέρουν (αν υπάρχει λόγος) το θέμα στην ΟΜΣΕ. Δηλαδή η γενική Συνέλευση της ΟΜΣΕ (που απαρτίζεται από αντιπροσώπους όλων των μελισσοκομικών συλλόγων) θα συνεδριάσει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και θα παρθεί με ψηφοφορία η απόφαση βάση της οποίας θα ενεργήσει.

Εδώ γίνεται κατανοητή η ανάγκη να έχουν εκ των προτέρων ενημερωθεί οι σύλλογοι για τα προβλήματα  που θα συζητηθούν στην ΓΣ της ομοσπονδίας, ώστε να έχουν επεξεργαστεί το θέμα στις Γενικές τους Συνελεύσεις και να έχουν αποφασίσει.  Έτσι, οι αντιπρόσωποι των συλλόγων που θα πάρουν μέρος στη ΓΣ της ΟΜΣΕ, θα μεταφέρουν  τη βούληση των Γενικών Συνελεύσεων του συλλόγου τους, και θα ενεργήσουν βάση αυτής, και όχι του κεφαλιού τους!  

Ακόμα και αν η προσωπική βούληση των αντιπροσώπων διαφωνεί με την βούληση της Γενικής τους Συνέλευσης, οι αντιπρόσωποι θα πρέπει στην ΓΣ της ΟΜΣΕ να υποστηρίξουν την θέση του συλλόγου τους και όχι τη δική τους. Διαφορετικά για τίνος είδους  αντιπροσώπευση μιλάμε;

Σε λίγες ημέρες θα πραγματοποιηθεί η ετήσια ΓΣ της ΟΜΣΕ. Ψάχνω στην ιστοσελίδα της και δεν βρίσκω πουθενά τα θέματα που θα συζητηθούν, παρά μόνον για τις εκλογές. Εμείς οι υπόλοιποι κοινοί θνητοί δεν θα πρέπει να γνωρίζουμε τι θα συζητηθεί εκεί μέσα;

Εδώ κρίνω σκόπιμο να διασαφηνίσω κάτι που θεωρώ σοβαρό λάθος:  Επειδή είναι πρακτικά αδύνατο να συνεδριάσει σε μία αίθουσα ολόκληρος ο μελισσοκομικός κόσμος της Ελλάδας, γι αυτό δημιουργούνται επιμέρους σύλλογοι (συλλογικά όντα) και τελικά οι αντιπρόσωποι αυτών συνέρχονται σε μία αίθουσα της ομοσπονδίας για περεταίρω συνεννόηση πρός συλλογική δράση.  Η αντίληψη ότι οι αντιπρόσωποι είναι ταυτόχρονα και πληρεξούσιοι, αφού δηλαδή τους εκλέξαμε άρα οι βουλήσεις τους ταυτίζονται με τη βούληση της ΓΣ, είναι λάθος! Είναι παράλογο!

Οι αντιπρόσωποι πρέπει να  μεταφέρουν στην ομοσπονδία τη βούληση του συλλόγου τους, όπως αυτή διαμορφώθηκε και εκφράστηκε από την Γενική Συνέλευση και κατεγράφη στα πρακτικά, και όχι την προσωπική τους βούληση.

Διαφορετικά θα φτάσουμε στο ίδιο σύστημα που κατηγορούμε στην πολιτεία, δηλαδή να ψηφίζουμε κάποιους που μετά θα κάνουν ότι θέλουν, διατυμπανίζοντας μάλιστα ότι για τις αυθαιρεσίες τους είχαν πάρει την λαϊκή εντολή!  Φτάσαμε καταυτόν τον τρόπο να μετατρέψουμε το πολίτευμα της Δημοκρατίας σε "Εκλεγομένη Ολιγαρχική Δικτατορία", και μάλιστα να μας φαίνεται και ... απολύτως λογικό.  Περαστικά μας!

Συνοψίζω όλα τα παραπάνω σε ένα παράδειγμα:Έστω ότι έχεις πρόβλημα ως μελισσοκόμος με τους ψεκασμούς που αποδεκατίζουν τα μελίσσια σου.1- Στη γενική συνέλευση του συλλόγου σου ζητάς βήμα και εκθέτεις το πρόβλημα.2- Η ΓΣ με γρήγορη ψηφοφορία (ανάταση του δεξιού χεριού) αποφασίζει αν θέλει να ασχοληθεί με το πρόβλημα/θέμα που έθεσες.3- Αφού θέλει, προτείνεις ότι εσύ νομίζεις ως λύση, πχ να ζητήσουμε από την πολιτεία να θεσπίσει νόμο που να απαγορεύει τον ψεκασμό τις ώρες που πετούν οι μέλισσες – δηλαδή οι ψεκασμοί να ενεργούνται αργά το απόγευμα.4- Τον λόγο παίρνουν και άλλα μέλη της ΓΣ (αν θέλουν) και συμπληρώνουν, διαφωνούν, αντιπροτείνουν κλπ… (διαβούλευση).5 -Αν το θέμα είναι περίπλοκο και χρειάζεται γνωματεύσεις από ιδικούς (νομικούς, εντομολόγους, γεωπόνους κλπ) τότε η ΓΣ διακόπτει τις εργασίες της εκείνη την ημέρα, και επανασυνεδριάζει όταν έρθουν στα χέρια του ΔΣ οι απαραίτητες γνωματεύσεις που έχουν ζητηθεί.6- Αφού η διαβούλευση τελειώσει, ο πρόεδρος της ΓΣ διενεργεί ψηφοφορία που θα καταδείξει την βούληση της ΓΣ στο συγκεκριμένο θέμα, και θα γραφεί στα πρακτικά.7- Οι αντιπρόσωποι του συλλόγου σου ενημερώνουν εγκαίρως το ΔΣ της ΟΜΣΕ, ότι δηλαδή στην ΓΣ της ΟΜΣΕ θα τεθεί από τον σύλλογό τους το συγκεκριμένο θέμα, και η ΟΜΣΕ ενημερώνει όλους τους άλλους συλλόγους πανελλαδικά ώστε να  συνεδριάσουν κι εκείνοι σε Γενικές Συνελεύσεις και να βγάλουν απόφαση.8- Ακολουθεί η ΓΣ της ΟΜΣΕ και η τελική ψηφοφορία που θα καταδείξει τη γραμμή που θα ακολουθήσει η ομοσπονδία πάνω στο θέμα (πχ στην περίπτωσή μας η απαίτηση για θέσπιση από την πολιτεία συγκεκριμένου νόμου).9 -Εν καιρώ, η ΟΜΣΕ ενημερώνει μέσω της ιστοσελίδας της όλο τον μελισσοκομικό κόσμο για την πρόοδο των εργασιών της.Το έκανες αυτό;  Όχι; 
Ε, γι αυτό τότε κάθε χρόνο θα σου ψωφάνε τα μελίσσια από δηλητήρια, θα βλέπεις στο σουπερμάρκετ διάφορα "Ελληνικά" μέλια να πωλούνται 3€ το κιλό, κάθε τόσο θα σου κλέβουν μερικά  μελίσσια, και θα φορολογείσαι από το πρώτο κιόλας ευρώ.

 
Και κάτι άλλο ακόμα: Μην μιλάτε υποτιμητικά για τους συλλόγους σας και την ΟΜΣΕ. Εμείς είμαστε η ΟΜΣΕ! Ο καθένας μας είναι ένα κύτταρό της. Απαξιώνοντας την ΟΜΣΕ απαξιώνουμε τους εαυτούς μας. Αν η ΟΜΣΕ δεν λειτουργεί όπως θα θέλαμε, είναι γιατί εμείς δεν ενδιαφερθήκαμε. Δικό μας το φταίξιμο.

Ας ενεργοποιήσουμε τους εαυτούς μας.
Ας χρησιμοποιήσουμε το "κλειδί" που μας δίνει η πολιτεία.
Ελάτε όλοι στους συλλόγους σας. Δυναμώστε τους.
Συζητήστε με τους συναδέλφους σας.
Εκφράστε επισήμως στις ΓΣ τα προβλήματά σας.
Μάθετε και ασκείστε τα δικαιώματά σας.

3 σχόλια:

 1. Πάνο έχεις δίκιο γενικά και έτσι πρέπει να γίνεται.Μόνο που το παράδειγμα που έθεσες είναι θεσπισμένο από την πολιτεία.Υπάρχει νόμος που αναφέρει όλα τα σχετικά δλδ τις ώρες που μπορούν οι αγρότες να ψεκάζουν ποιά φάρμακα επιτρέπονται κλπ.Το θέμα είναι ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ οι νόμοι και πώς θα κάνουμε τους αγρότες να τους τηρούν ή μάλλον να μάθουν να τους τηρούν και εμείς άσχετα αν τα μελίσσια μας είναι κοντά ή όχι σε αυτόν που παράνομα ψεκάζει να του κάνουμε σύσταση τουλάχιστον.
  Ύστερα από 3-4 χρόνια και μετά την απώλεια πάνω από 7.000 μελισσιών στην Ελλάδα δεν έχω ακούσει ΟΥΤΕ ΕΝΑΝ να τιμωρηθεί για παράνομο ψεκασμό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γεια σου Μάρκο. Από όσο γνωρίζω τέτοιος νόμος που να απαγορεύει τον ψεκασμό την ημέρα δεν υπάρχει. Γνωρίζω ότι είχαν βγεί κάποιες νομαρχιακές αποφάσεις αλλά έχουν λήξει. Αν υπάρχει νόμος ή κάποια ΚΥΑ και βρείς το ΦΕΚ, σε παρακαλώ να την κοινοποιήσεις εδώ. Θα είναι μεγάλη υπόθεση να μπορούμε να στηρίξουμε κατηγορία εναντίον κάποιου που ψέκασε την ημέρα, και μπορούμε να αξιώσουμε ακόμα και αποζημιώσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλά πήγαμε στον Έλατο, καλά πήγαμε στα ανθόμελα , ελπίζω να πάμε καλά και με το blog.
  Επειδή υπήρξε πρόβλημα στο blog με διεύθυνση epoptisf.blogspot.com έφτιαξα νέο με διεύθυνση

  epoptis1.blogspot.gr

  Θα προσπαθήσω να μεταφέρω τις αναρτήσεις από το παλιό

  ΄Oποιος παρακολουθούσε το παλιό και θέλει να παρακολουθεί το νέο ας ενσωματώσει την νέα διεύθυνση στο δικό του blog.
  Η εποικοδομητική επικοινωνία είναι ότι καλύτερο στον κόσμο
  Εγώ ενσωμάτωσα όλες τις διευθύνσεις του παλιού blog ( δεν μου ξεφεύγετε με τίποτα )

  Ευχαριστώ για το χρόνο σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή