Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019

Εισηγήσεις του μελισσοκομικού συλλόγου αν. Αττικής "ο Κηφήνας" στην ΓΣ της ΟΜΣΕ της 23/02/2019

Εισήγηση 1η

Προς την Γενική Συνέλευση της 23/2/2019 της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος»
Εισήγηση του μελισσοκομικού συλλόγου αν. Αττικής «ο Κηφήνας»  με θέμα:

Η αλληλεγγύη μεταξύ των μελισσοκόμων κατά τις μεταφορές να είναι νόμιμη.
   Αγαπητέ προεδρεύοντα συνάδελφε, είναι γνωστό ότι οι μελισσοκόμοι βοηθούνται μεταξύ τους αφιλοκερδώς ως προς τις μεταφορές, δηλαδή στο κουβάλημα και την συντροφιά στα ταξίδια  για ασφάλεια, πχ να μην κοιμηθεί ο οδηγός στο δρόμο, ή συμβεί ατύχημα την νύκτα στις ερημιές κλπ.

 Αιτία αυτού του φαινομένου είναι το γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν άτομα που να δεχθούν να εργαστούν στις μεταφορές διότι φοβούνται τις μέλισσες.  Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και κατά την οδική αλληλεγγύη, όταν δηλαδή κάποιος μελισσοκόμος μείνει στον δρόμο από μηχανική βλάβη, σπεύδουν να τον βοηθήσουν άλλοι συνάδελφοι με τα μελισσοκομικά τους αυτοκίνητα προκειμένου να σωθούν οι μέλισσες.
Εδώ όμως υπάρχουν προβλήματα με τη νομοθεσία:
1ον. Σε πιθανό έλεγχο τα ελεγκτικά όργανα του κράτους θεωρούν ότι ο βοηθός μελισσοκόμος είναι εργαζόμενος που αμείβεται, αλλά ο μελισσοκόμος εργοδότης δεν τον έχει ασφαλισμένο.  Το πρόστιμο που καλούνται να πληρώσουν είναι βαρύτατο.
2ον. Τα αγροτικά αυτοκίνητα έχουν δικαίωμα να μεταφέρουν αγαθά του ιδιοκτήτη τους και μόνον. Σε περίπτωση ελέγχου που βρεθεί μελισσοκομικό αυτοκίνητο να μεταφέρει μελίσσια που δεν ανήκουν στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, τα ελεγκτικά όργανα θεωρούν ότι ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου εκτελεί μεταφορές ως επαγγελματική δραστηριότητα επί πληρωμή.  Αυτό επισύρει πρόστιμα, αφενός γιατί ασκεί δραστηριότητα δίχως  άδεια και άρα υποτίθεται ότι ασκεί αθέμιτο ανταγωνισμό στα φορτηγά δημοσίας χρήσεως, και αφετέρου ότι δήθεν φοροδιαφεύγει.

Να ζητήσουμε ως ΟΜΣΕ από τα αρμόδια υπουργεία να επιτρέπεται η αλληλεγγύη μεταξύ των μελισσοκόμων στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, δηλαδή η αλληλεγγύη μεταξύ των μελισσοκόμων να μην συνιστά παράβαση κάποιου νόμου.
Ακόμα και αν τα υπουργεία δεν εγκρίνουν ένα τέτοιο αίτημα, αυτό θα αποτελεί στοιχείο σε μία ενδεχόμενη δίκη συναδέλφου, που καταδεικνύει ότι πρόκειται για την συνηθισμένη αλληλεγγύη  στα χρηστά ήθη των μελισσοκόμων, και δεν αποτελεί  παράνομη επαγγελματική δραστηριότητα.

Από την ΓΣ του μελισσοκομικού συλλόγου αν. Αττικής «ο Κηφήνας»
Ο πρόεδρος
Παναγιωτάκος Νικόλαος


Ο Γραμματέας
Δέγγλερης Ιωάνης
Εισήγηση 2η

Προς την Γενική Συνέλευση της 23/2/2019 της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος» 
Εισήγηση του μελισσοκομικού συλλόγου αν. Αττικής «ο Κηφήνας»  με θέμα:

Τα πρακτικά των ΓΣ της ΟΜΣΕ να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της


Αγαπητέ προεδρεύοντα συνάδελφε είναι γνωστό ότι κάθε ΓΣ διατηρεί τα ονομαζόμενα «Πρακτικά».  Τα «Πρακτικά» αποτελούν την μνήμη της συλλογικότητας, για να θυμόμαστε τι είχε ειπωθεί και συμφωνηθεί.  Ο σύλλογός μας αν. Αττικής «ο Κηφήνας» με την θέσπιση του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας  αποφάσισε  να αναρτά τα πρακτικά των ΓΣ στην ιστοσελίδα μας kifinas.gr  ώστε όλα τα μέλη του συλλόγου αλλά και όλοι οι Έλληνες πολίτες να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι πονηρό να κρύψουμε!  Ομοίως και στα πρακτικά των ΓΣ της ΟΜΣΕ, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να έχουν δικαίωμα πρόσβασης όλοι οι μελισσοκόμοι ανά πάσα στιγμή, ώστε να γνωρίζουν τις εξελίξεις μας. 

Παρόλο που μέλη του συλλόγου μας έχουν ζητήσει τα πρακτικά από την ΟΜΣΕ, μέχρι σήμερα το ΔΣ της  ΟΜΣΕ αρνείται πεισματικά να εκθέσει  τα πρακτικά των ΓΣ σε κοινή θεά όλων των μελισσοκόμων, πράγμα παράλογο αν όχι και ύποπτο. 
Ο ΜΣ αν. Αττικής ζητά από την ΓΣ της ομοσπονδίας μας  να εγκρίνει το αίτημά του, σύμφωνα με το οποίο:
1ον.  Να δώσει στο ΔΣ της ΟΜΣΕ την εντολή  πρακτικά των συνεδριάσεων των ΓΣ να τίθενται σε κοινή θέα στην ιστοσελίδα της, ώστε όλοι οι μελισσοκόμοι να γνωρίζουν τι συζητείται και αποφασίζεται στις ΓΣ της ΟΜΣΕ. 
2. Να καλέσει το ΔΣ της ομοσπονδίας μας σε απολογία ενώπιών της  για την μέχρι σήμερα απόκρυψη των πρακτικών.

Από την ΓΣ του μελισσοκομικού συλλόγου αν. Αττικής «ο Κηφήνας»

Ο πρόεδρος                                                                                Ο Γραμματέας
Παναγιωτάκος Νικόλαος                                                              Δέγγλερης Ιωάνης
Εισήγηση 3η

Προς την Γενική Συνέλευση της 23/2/2019 της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος»
Εισήγηση του μελισσοκομικού συλλόγου αν. Αττικής «ο Κηφήνας»  με θέμα:

Επιδότηση των μη ή των λιγότερο μελισσοτοξικών φυτοφαρμάκων.
  
Αγαπητέ προεδρεύοντα συνάδελφε, ενδέχεται να υπάρχουν φυτοφάρμακα που δεν είναι μελισσοτοξικά ή είναι λιγότερο μελισσοτοξικά από άλλα.  Να ζητήσουμε ως ΟΜΣΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση  να διεξαχθεί μελέτη προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν φιλικά ή λιγότερο εχθρικά προς τις μέλισσες φυτοφάρμακα που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τα μελισσοτοξικά, και να προτείνουμε ως ΟΜΣΕ στο Ελληνικό κράτος, στον EPBA (Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Επαγγελματιών Μελισσοκόμων) και κυρίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την επιδότηση αυτών των φυτοφαρμάκων, αφενός ως κίνητρο αντικατάστασής τους από τους αγρότες όπου αυτό είναι εφικτό, και αφετέρου ως κίνητρο προς τις  εταιρείες προκειμένου να στραφούν στην κατασκευή μη μελισσοτοξικών φυτοφαρμάκων αφού αυτά θα τους αποδίδουν περισσότερο κέρδος.
   Με τον τρόπο αυτό προστατεύουμε το εισόδημά μας, το οικοσύστημα και την ποιότητα του μελιού μας. Ταυτόχρονα, με τις συνεχείς κινήσεις μας κρατάμε το πρόβλημα στην επιφάνεια, ώστε να δημιουργείται στον πολιτικό κόσμο και στην κοινή γνώμη το συνειδησιακό υπόβαθρο για μία πολύ σοβαρή λύση στο μέλλον.

Από την ΓΣ του μελισσοκομικού συλλόγου αν. Αττικής «ο Κηφήνας»
Ο πρόεδρος
Παναγιωτάκος Νικόλαος


Ο Γραμματέας
Δέγγλερης Ιωάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου