Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017

Δικαστικός αντιπρόσωπος στις εκλογές των συλλόγων
Όπως ρητά αναφέρει ο νόμος 4015/2011 στο άρθρο 17, στις αρχαιρεσίες των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων (συλλόγων) παρίσταται δικαστικός λειτουργός, και μάλιστα ατελώς, δηλαδή πληρώνεται από την πολιτεία. Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος εποπτεύει τη διαδικασία και ουσιαστικά πιστοποιεί ότι η διαδικασία έγινε νόμιμα. Δηλαδή πράγματι στις εκλογές ψήφισε ο συγκεκριμένος αριθμός μελών, με την νόμιμη διαδικασία ώστε το αποτέλεσμα των εκλογών να μην εκβιάστηκε με κανέναν τρόπο.
   
Σε τι χρειάζεται όμως αυτό;

Πέραν των αυτονόητων, υπάρχει και κάτι ακόμα: Γνωρίζουμε ότι κάθε σύλλογος μπορεί να στείλει στην ομοσπονδία έναν αντιπρόσωπο  ανά 20 μέλη που έλαβαν μέρος και ψήφισαν στις τελευταίες του εκλογές. Ένας σύλλογος, στις εκλογές του οποίου παρίσταντο 40 μέλη, θα στείλει 2 αντιπροσώπους στην ΟΜΣΕ, ενώ ένας σύλλογος στις εκλογές του οποίου παρίσταντο 60 μέλη θα στείλει 3 αντιπροσώπους.
  
Δηλαδή αυτό ορίζει πόσο "δυνατός" είναι ένας σύλλογος στις ψηφοφορίες που γίνονται στην ΓΣ της ομοσπονδίας, είτε για λήψη αποφάσεων που έχουν να κάνουν με τα προβλήματα του κλάδου, είτε εσωτερικά στις εκλογές για το ΔΣ.

Υπάρχουν οι λεγόμενοι "σύλλογοι σφραγίδας" οι οποίοι έχουν εκατοντάδες μέλη που αναγκάστηκαν να γίνουν μέλη του συγκεκριμένου συλλόγου για να αποκτήσουν κάποια βεβαίωση (πχ βεβαίωση για μελισσοκομικό βιβλιάριο) και από τότε δεν ξαναπάτησαν το πόδι τους.  Αν ο πυρήνας  εκείνου του συλλόγου αποτελείται από μία παρέα 10-20  ατόμων γνωστών μεταξύ τους, εύκολα θα μπορούσαν να φτιάξουν πλαστά χαρτιά, ότι δήθεν έγιναν αρχαιρεσίες στις οποίες έλαβαν μέρος πχ 400 άτομα, ενώ δεν έχει πατήσει κανείς, και στέλνουν στην ομοσπονδία 20 αντιπροσώπους ή και περισσότερους.   

Έτσι αυτά τα 10-20 άτομα έχουν περισσότερη δύναμη από έναν σύλλογο που έχει 100+ άτομα. Ενδέχεται μάλιστα να εκλέξουν δικά τους άτομα και μέσα στο ΔΣ της ομοσπονδίας.
Να λοιπόν γιατί η πολιτεία ορίζει δικαστικό αντιπρόσωπο, που όμως … δεν εφαρμόζεται από κάποιος συλλόγους.

Για να είμαστε λοιπόν νόμιμοι ως σύλλογοι και να έχουμε νόμιμη ΟΜΣΕ,  θα πρέπει τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών των μελισσοκομικών συλλόγων να στέλνονται στην ΟΜΣΕ βεβαιωμένα υποχρεωτικά από τον δικαστικό αντιπρόσωπο. Διαφορετικά ο σύλλογος που δεν συμμορφώνεται δεν μπορεί να  έχει δικαίωμα συμμετοχής στην ΟΜΣΕ. 

Αυτό δεν είναι μόνον νόμιμο, αλλά είναι και δίκαιο, ηθικό και λογικό.  Και δεν βλέπω τον λόγο να αντιδράσει κάποιος πάνω σε αυτό, εκτός και αν η αντίδρασή του κινείται εκ του πονηρού.

Μπορούμε να έχουμε δικαστικό αντιπρόσωπο με αίτηση στο πρωτοδικείο της περιοχής μας.  Εύκολο και ανέξοδο … δεν υπάρχουν δικαιολογίες.

Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι αυτά που αναφέρει ο νόμος περί "συνδυασμών" … τα οποία έχουν νόημα μόνον σε κομματικοποιημένες εκλογές, δηλαδή σε συνδυασμούς που πρόσκεινται σε κάποιο πολιτικό κόμμα. Μακριά από εμάς τέτοιου είδους διχόνοια  … εξορκισμό με αγιασμό και απήγανο. 1 σχόλιο:

  1. σας ενημερώνω ότι ο ορισμός δικαστικού αντιπροσώπου γίνεται πλέον μετά από αίτηση στον αρμόδιο δικηγορικό σύλλογο της περιφερειακής ενότητας. Η αίτηση γίνεται από τον ενδιαφερόμενο φορέα(σύλλογο-συν/σμό) και σε διάστημα περίπου 10 ημερών κοινοποιείται εγγράφως ο ορισμός του αντιπροσώπου. Η διαδικασία δε γίνεται ατελώς, αλλά βαρύνει τον ενδιαφερόμενο φορέα, πχ στις προκείμενες εκλογές του Μελισσοκομικού Συν/σμού Ηρακλείου η αμοιβή της δικηγόρου που ορίστηκε είναι 77 ευρώ συν ΦΠΑ. (για τον καθορισμό της αμοιβής λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μελών του φορέα)
    Έχοντας γνώση παρόμοιων διαδικασιών στον προαναφερόμενο συν/σμό, καθώς και στο Μελισσοκομικό Σύλλογο Ανατολικής Κρήτης, ο αντιπρόσωπος πληρωνόταν σε όλες τις διαδικασίες αρχαιρεσιών παρελθόντων ετών. Η διαφορά είναι ότι ο φορέας κατέθετε αίτηση στο αρμόδιο πρωτοδικείο της περιοχής του. Φυσικά ο αντιπρόσωπος συντόνιζε πάντα τη διαδικασία, έλεγχε και επικύρωνε τα αποτελέσματα.
    Φανουράκη Ευπραξία
    καθώς και στο Μελισσοκομικό Σύλλογο Ανατολικής Κρήτης, σας γνωστοποιώ ότι πάντα ο καθορισμός δικαστικού αντιπροσώπου στις όποιες αρχαιρεσίες γινόταν με πληρωμή που βάρυνε πάντα τον ενδιαφερόμενο φορέα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή